Corporate Social Responsibility

Gedragscode

Todofurniture, S.L. beschikt over een Gedragscode, die het referentiekader vormt voor verantwoordelijk management en ethisch gedrag van de medewerkers van de organisatie in het uitvoeren van hun activiteiten. Deze gedragscode bevat corporate values en gedragsrichtlijnen, geformuleerd door principes en verplichtingen, vanuit de overtuiging van het bedrijf dat ethisch en transparant management de basis is voor een geconsolideerd imago en een betere reputatie. Deze principes, zowel met betrekking tot de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van het bedrijf als de Bedrijfsethiek, zijn de volgende:

Principes Corporate Social Responsibility:

 1. Inzet voor een goed management, integriteit en dialoog.
 2. Streven naar duurzaamheid, winstgevendheid en uitmuntendheid.
 3. Verantwoordelijkheid ten opzichte van onze mensen.
 4. Verantwoordelijkheid ten opzichte van onze klanten.
 5. Verantwoordelijkheid ten opzichte van onze leveranciers en onderleveranciers.
 6. Streven naar locale duurzame ontwikkeling.
 7. Inzet voor de omgeving: eco-efficiëntie en impactreductie.
 8. Streven naar veiligheid en uitmuntendheid.
 9. Streven naar onderzoek en technologische ontwikkeling.

Principes van de Bedrijfsethiek:

 1. Naleven van de wet.
 2. Integriteit en objectiviteit in de bedrijfsprestatie.
 3. Respect voor de mensen.
 4. Bescherming van de gezondheid en fysieke integriteit.
 5. Bescherming van het milieu.
 6. Efficiënt management.
 7. Gebruik en bescherming van de informatie.
 8. Kwaliteit en veiligheid.

Wij respecteren en erkennen de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid zoals vastgesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Wereldpact van de Verenigde Naties, de Conventies en Aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie, en alle nationale, Europese en internationale wetgeving die van toepassing is op het elk van de werkgebieden van het bedrijf.

Communicatiekanaal

Voor het aanvragen van de Gedragscode dient u zich te richten tot:

 1. Postadres:
  Todofurniture, S.L.
  Secretariaat Toezichtscomité Gedragscode, Calle Tavern, 61, Bajos
  CP 08006 Barcelona (Spanje)
 2. Per email aan:
  [email protected]

Voor het formaliseren van een klacht of aanbeveling met betrekking tot de Gedragscode dient u de volgende informatie te sturen naar het door u gewenste communicatiekanaal:

(*)In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999 van 13 december met betrekking tot de Bescherming van Persoongegevens, informeren wij u hierbij dat de persoonlijke gegevens die worden verstrekt bij het indienen van een klacht of aanbeveling, onderdeel zullen uitmaken van onze file Klachten en Aanbevelingen, aangemaakt door Todofurniture, S.L. en ingeschreven in het Register van de Bescherming van Persoonsgegevens, afhankelijk van het Spaans Agentschap voor de Bescherming van Persoonsgegeven, met het doel om de met het doel om de huidige relatie te handhaven, die begint met het indienen van het formulier, evenals het verzenden van verdere communicatie en incidenten die verband houden met de klacht of aanbeveling. Het verstrekken van de vereiste gegevens is verplicht, en een eventuele weigering om deze gegevens te verstrekken zal het voortzetten van de huidige relatie verhinderen, alsmede de mogelijkheid om u op de hoogte te houden van opeenvolgende verklaringen betreffende de inhoud van de door u geformuleerde klacht of aanbeveling. Voor de uitoefening van de rechten van toegang, rectificatie, annulering of bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met TODOFURNITURE, SL, Calle Tavern, 61, Bajos, 08006, Barcelona (Spanje), per aangetekende post, of per e-mail naar [email protected] In deze communicatie dient u aan te geven welk recht u wilt uitoefenen, vergezeld van kopie van uw ID of paspoort om te bewijzen dat het de belanghebbende is die het betreffende recht uitoefent".

Meld u aan!

coupon

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt een kortingsbon van €6* voor uw volgende aankoop van meer dan €100.

*Niet van toepassing op producten in de Opruiming of Speciale Acties. Alleen geldig voor online bestellingen. Niet geldig voor zakelijke klanten of winkels.

Bedankt voor uw aanmelding
Over een paar minuten ontvangt u een e-mail om uw korting te verkrijgen.

Controleer de spambox van uw e-mail als u deze niet ontvangt.

Valoraciones

?