Privacybeleid

COOKIEBELEID

Wat is een cookie?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's opent. Cookies staan onder andere een webpagina toe om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of hun apparatuur op te slaan en op te halen. Afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop hun apparatuur wordt gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om de gebruiker te herkennen. De browser van de gebruiker onthoudt cookies op de harde schijf alleen tijdens de huidige sessie, waarbij een minimale geheugenruimte in beslag wordt genomen en de computer niet wordt beschadigd. Cookies bevatten geen specifieke persoonlijke informatie en de meeste worden aan het einde van de browsersessie van de harde schijf verwijderd (de zogenaamde sessiecookies). De meeste browsers accepteren standaard cookies en laten deze tijdelijke of opgeslagen cookies al dan niet toe in de beveiligingsinstellingen. Zonder uw toestemming - door het activeren van cookies in uw browser - koppelt superstudio.com de in cookies opgeslagen gegevens niet aan uw persoonlijke gegevens die zijn verstrekt op het moment van registratie of aankoop.

Welk type cookies gebruikt deze webpagina?

Technische cookies: Dit zijn de cookies die de gebruiker toestaan om op een webpagina, platform of applicatie te browsen en de verschillende opties of services die deze bevat te gebruiken, bijvoorbeeld het controleren van traffic en datacommunicatie, identificatie van de sessie, toegang tot onderdelen met beperkte toegang, het onthouden van de elementen van een bestelling, het realiseren van het aankoopproces van een bestelling, het realiseren van de aanvraag voor registratie of deelname aan een evenement, beveiligde elementen gebruiken tijdens het browsen, het opslaan van de inhoud van video's of geluid voor de vespreiding daarvan of het delen van inhoud via sociale netwerken.

Personalisatie cookies: Dit zijn de functies waarmee de gebruiker toegang heeft tot een dienstverlening met een aantal vooraf gedefinieerde algemene kenmerken op basis van een reeks criteria in de terminal van de gebruiker, zoals de taal, het type browser waarmee de gebruiker toegang krijgt, de regionale configuratie van waaruit u toegang hebt, enz.

Analytische cookies:  Dit zijn de cookies die ofwel door ons of door derden worden verwerkt, en stellen ons in staat om het aantal gebruikers te kwantificeren en derhalve de meting en statistische analyse van het gebruik door de gebruikers van de aangeboden dienst uit te voeren. Om dit te doen, analyseren wij op welke manier u op onze website browst om het aanbod van producten of diensten te verbeteren.

Publicitaire cookies: Dit zijn de cookies die ofwel door ons of door derden worden verwerkt en stellen ons in staat om de meest efficiënte manier het aanbod van de advertentieruimtes op de website te beheren, de inhoud van de advertentie aan te passen aan de inhoud van de gevraagde service of de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van onze website. Hiervoor kunnen wij uw browsegedrag op internet analyseren en kunnen wij u advertenties tonen die betrekking hebben op uw browseprofiel.

Profileringscookies: Dit zijn de cookies die het mogelijk maken om de advertentieruimte op de meest efficiënte wijze te beheren die, indien van toepassing, de editor in een webpagina, applicatie of platform heeft opgenomen, van waaruit deze de gevraagde service levert. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van gebruikers, verkregen door het continu observeren van hun browsegedrag, waardoor zij een specifiek profiel kunnen ontwikkelen om daarop gebaseerde advertenties weer te geven.

Cookies van derden: De website van Superstudio kan diensten van derden gebruiken die informatie verzamelen voor statistische doeleinden, het gebruik van de site door de gebruiker en voor het leveren van andere diensten die verband houden met de activiteiten van de Website en andere internetdiensten. In het bijzonder maakt de website www.superstudiodesign.nl gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google, Inc. Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om het gedrag van gebruikers bij het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd (inclusief het IP-adres van de gebruiker) wordt naar Google verzonden en opgeslagen op hun internetservers in de Verenigde Staten. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens van u waarover zij beschikken. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Naast Google Analytics werken wij met de volgende serviceproviders waarvoor het het gebruik van cookies nodig is:

 

U kunt bezwaar maken tegen de registratie van de gegevens die door de cookies aan Google worden verstrekt met betrekking tot het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden en installeren van de plug-in van uw browser op uw computer, beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt op ieder moment de verwerking van de gegevens of informatie die door de cookies is verzameld weigeren door de opties van uw internetbrowser te configureren. U kunt de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd toestaan, blokkeren of verwijderen. Houd er rekening mee dat het weigeren van het gebruik van cookies uw browse-ervaring kan beïnvloeden, omdat sommige websitefuncties mogelijk zijn uitgeschakeld.

Voor meer informatie over Firefox, klik hier: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen.

Voor meer informatie over Chrome, klik hier: https://support.google.com/chrome/?hl=nl&ŵBanswer=95647#topic=7438008.

Voor meer informatie over Explorer, klik hier: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.

Voor meer informatie over Safari, klik hier: http://support.apple.com/kb/ph5042.

Voor meer informatie over Opera, klik hier: https://www.opera.com/nl/computer/windows.

De gebruiker accepteert uitdrukkelijk, door het gebruik van deze site, de behandeling van de verzamelde informatie op de wijze van en ten behoeve van de doeleinden die hierboven zijn vermeld.

PRIVACYBELEID

Toepassingsgebied

TODOFURNITURE, S.L. (hierna: "Superstudio") zet zich in voor de bescherming van de privacy van klanten en gebruikers die toegang hebben tot de website superstudiodesign.nl (hierna "de Website"). De inhoud van de website is eigendom van of wordt beheerd, in licentie gegeven of gecontroleerd door Todofurniture, S.L. Door het gebruikmaken van deze website bent u de gebruiker (hierna de "gebruiker"). De gebruiker kan door de Website browsen en deze gebruiken zonder dat het nodig is om persoonlijke gegevens te verstrekken. De enige persoonlijke gegevens waartoe superstudiodesign.nl toegang heeft, zijn de persoonlijke gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt via de beschikbare formulieren, of bij het contacteren van superstudiodesign.nl via e-mail of op enige andere wijze via de Website. Als persoonlijke gegevens worden verzameld via cookies, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via het cookiebeleid en via de kanalen die door de huidige wetgeving worden vereist. Dit document vertegenwoordigt ons beleid met betrekking tot de naleving van de wetgeving en het gebruik van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via onze website of andere electronische apparatuur zoals mobiele telefoons of tablets. Door het gebruik van de Website aanvaardt de gebruiker de bepalingen in dit Privacybeleid en de wijze waarop uw persoonlijke gegevens worden behandeld zoals bepaald in dit Privacybeleid. Houd er rekening mee dat -hoewel sommige links op onze website naar andere websites kunnen verwijzen- dit privacybeleid alleen van toepassing is op de Website en niet op de websites van andere bedrijven of organisaties waar op de Website naar wordt doorgestuurd. Todoforniture, S.L heeft geen controle over de inhoud van websites van derden, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het inhouds- of privacybeleid van dergelijke websites aangezien deze niet door Todofurniture, S.L. zijn goedgekeurd.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Dit gezegd hebbende, en in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, evenals in overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving, verstrekken wij volledige informatie over de hieronder aangegeven doeleinden:

1.- De veranwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is TODOFORNITURE, SL, adres Calle Tavern 61 - bajos, 08006 Barcelona, met fiscaal nummer (CIF) B-91898759, geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona Volume 5292, Folio 159, Blad B SE -87527 Opschrift 1e. U kunt contact opnemen met de verantwoordelijke persoon voor de Beveiliging via het e-mailadres [email protected]

2.- Verwerking van gegevens, registratie van activiteiten en hun doel. Met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, of enige andere die kunnen ontstaan als gevolg van de uitvoering van de service die u ons toevertrouwt, informeren wij u dat deze zullen worden opgenomen in het bestaande gegevensverwerkingssysteem, dat eigendom is van Todofurniture, SL en valt onder diens veranwoordelijkheid, uitdrukkelijk instemmend met de verwerking van dergelijke persoonsgegevens op een wettige, oprechte, transparante, adequate, relevante, beperkte, nauwkeurige en geactualiseerde wijze ten behoeve van: - Het plaatsen van bestellingen van de aangeboden producten op de Website van superstudiodesign.nl - Verifiëren van credit crads en andere betaalkaarten - Het uitvoeren van statistische analyse - Voldoen aan de eisen van de boekhouding en facturering. Evenzo geeft de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming voor het ontvangen van elektronische communicatie met publiciteit en commercieel nieuws van Todofurniture, S.L over de producten en diensten die zij verkopen. Tevens kan superstudiodesign.nl monsters van promotionele producten van derden verzenden met de bestellingen die de gebruiker plaast. Het is minderjarigen niet toegestaan producten kopen bij superstudiodesign.nl. In het geval van een aankoop voor een derde partij, waarbij de gebruiker gegevens verstrekt aan superstudiodesign.nl van een niet-geregistreerde gebruiker (de "niet-geregistreerde gebruiker"), dient gebruiker vooraf de niet-geregistreerde gebruiker op de hoogte te hebben gebracht en zijn toestemming hiervoor hebben verkregen, waardoor Todofurniture, SL is vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid. Niettegenstaande het voorgaande en in overeenstemming met de bepalingen van AVG, zullen alle e-mailadressen die door Gebruikers van Niet-geregistreerde Gebruikers worden verstrekt, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld door Todofurniture, S.L. en uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van een uitnodigingsmail om zich te registreren op de website en daarom niet worden opgenomen in de databases die eigendom zijn van Todofurniture, S.L totdat de gebruikers hun toestemming geven. Voor deze doeleinden verstrekt de gebruiker de volgende informatie: voorna(a)m(en en achternaam, aanhef, nummer identiteitsbewijs indien van toepassing, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Het verstrekte e-mailadres kan door Todofurniture, S.L. worden gebruikt om contact op te nemen indien er zich problemen voordoen bij het plaatsen van een bestelling, en deze wordt bewaard om de gebruiker te herkennen wanneer deze opnieuw de Website bezoekt, teneinde de klantervaring te verbeteren la página Web para mejorar la experiencia del mismo. In geen enkel geval is het doel van deze verwerking om profielen aan te maken voor het personaliseren van eigen advertenties of van derden, de traffic-analyse op onze website en het aanbieden van diensten gerelateerd aan sociale netwerken. Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen op basis van profielen, behalve voor de personalisatie van reclame en het voorkomen van internetfraude.

3.- De termijn van het bewaren van persoonlijke gegevens is de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de geleverde diensten. In het geval van inschrijving op de newsletters en productaanbiedingen, wordt het e-mailadres bewaard totdat de gebruiker zich afmeldt. De informatie die door onze cookies wordt verzameld, wordt ook gedurende maximaal 14 maanden bewaard.

4.- Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de toestemming die is verkregen in overeenstemming met de bepalingen van de wetgeving, die wordt gegeven bij het aanvinken van de checkbox, dat vereist is voor toegang tot de Website, evenals in de contractuele en / of precontractuele relatie.

5.- Overdracht van persoonlijke gegevens. De informatie over onze klanten is een fundamenteel onderdeel van ons bedrijf en zullen deze nimmer aan derden verkopen, maar deze worden alleen overgedragen aan de leveranciers om de gecontracteerde diensten te kunnen leveren, dat wil zeggen: Verzending en aflevering van de goederen die door de klant zijn aangekocht. Andere kunnen zijn: Promotionele aanbiedingen: Van tijd tot tijd sturen we aanbiedingen namens andere bedrijven naar een aantal geselecteerde klanten van superstudiodesign.nl. In deze gevallen zullen wij uw naam of adres niet aan de genoemde bedrijven verstrekken. Als u dergelijke aanbiedingen niet wilt ontvangen, dan kunt u uw e-mailabonnementen en voorkeuren voor meldingen aanpassen door uw gebruikersaccount te openen via de link "Inloggen" op het web..

6.- Rechten van de gebruiker. De gebruiker kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op toegang, rectificatie, beperking van de verwerking, schrappen, oppositie en het recht om niet onderworpen te zijn aan geïndividualiseerde beslissingen, waarbij hij met een schriftelijk en ondertekend verzoek, voorzien van naam, voornaam en fotokopie van het identiteitsbewijs of een ander geldig persoonsdocument kan sturen naar Todofurniture, S.L op het hierboven vermelde adres of naar het e-mailadres [email protected] In het onderhavige geval en in overeenstemming met de aard van de geleverde diensten is het overdrachtsrecht niet van toepassing. De uitoefening van deze rechten is gratis, tenzij ongegronde of buitensporige verzoeken worden gedaan, in welk geval de gebruiker de kosten van de verwerking van het verzoek op zich neemt. Wij informeren u tevens dat u ook contact op kunt nemen met de bevoegde controleautoriteit die u passend acht, om de claim in te dienen.

7.- Gegevensverzameling via apparaten zoals telefoons of tablets. Wanneer u apps download of gebruikt die zijn gemaakt door Todofurniture, S.L. die verzoeken om of toestemming vragen voor locatieservices, indien van toepassing, kunnen wij informatie ontvangen over uw locatie en uw mobiele apparaat of tablet, inclusief een unieke identificatie. We kunnen dergelijke informatie gebruiken om u diensten aan te bieden op basis van uw locatie, zoals zoekresultaten en andere gepersonaliseerde inhoud. Op de meeste mobiele apparaten kunt u dergelijke locatieservices uitschakelen.

8.- Internationale gegevensoverdracht. Veiligheidsmaatregelen. Todofurniture, S.L. informeert u de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om het veiligheidsniveau te handhaven dat vereist is voor de verwerkte persoonsgegevens en tevens de benodigde mechanismen geïmplementeerd om ongeoorloofde toegang en wijzigingen, diefstal en verlies van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. In deze zin behandelen we persoonlijke gegevens met behulp van SSL voor het coderen van de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt. Door een bestelling te bevestigen, worden alleen de laatste vier cijfers van uw creditcardnummers weergegeven. We verzenden het volledige nummer van de creditcard naar de overeenkomstige creditcardentiteit voor de verwerking van de bestelling. Wij beschikken over fysieke, elektronische en procedurele beveiligingssystemen met betrekking tot het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonlijke gegevens van de klant. Vanwege onze beveiligingsprocedures kan het af en toe voorkomen dat wij verzoeken om en identiteitsbewijs voordat wij vertrouwelijke informatie verstrekken. Wij adviseren u om uw wachtwoord en uw computer te beschermen. Controleer of u aan het einde van een sessie uitlogt, wanneer u een gedeelde computer gebruikt.

Vertrouwelijkheid. In overeenstemming met de geldende voorschriften, zal Todofurniture, S.L. zijn verplichtingen nakomen tot geheimhouding van persoonlijke gegevens die de gebruiker ons verstrekt tijdens het browsen op deze website, en tevens de plicht om deze vertrouwelijk te houden.

Intellectuele en / of industriële eigendomsrechten. Alle inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Met een verklarend, niet-beperkend karakter, het grafisch ontwerp, de broncode, de logo's, teksten, grafische afbeeldingen, illustraties, foto's en andere elementen die op de Website verschijnen. Daarom erkent de gebruiker dat de reproductie, distributie, marketing, transformatie en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie, door een procedure, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website een inbreuk vormt op de rechten van intellectuele en / of industriële eigendom van Todofurniture, S.L. of de eigenaar van de hiervoorgenoemde elementen. De merken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die zich op de Website bevinden, zijn ook wettelijk beschermd. De gebruiker mag het intellectuele of industriële eigendom in geen geval zodanig wijzigen of gebruiken dat de openbaarmaking daarvan nadelig zal zijn voor Todofurniture, SL, in welk geval deze zal aanspraak maken op de schade en verliezen die voortvloeien uit het oneigenlijk gebruik door derden van zijn intellectuele en industriële eigendom. Todofurniture, S.L. verleent geen enkele vergunning of toestemming voor het gebruik van zijn industriële en / of intellectuele eigendomsrechten of andere eigendommen of rechten met betrekking tot de Website, diensten of inhoud.

Kennisgevingen en herzieningen. Indien u vragen heeft met betrekking tot de privacy van superstudiodesign.nl, stuur ons dan een e-mail met uw vraag en wij zullen proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden. Todofurniture, S.L. kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen en herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Controleer altijd of u bekend met ons huidige Privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden om te allen tijde op de hoogte te worden gehouden van de inhoud die via deWebsite wordt verzameld, hoe wij deze gebruiken en de omstandigheden waaronder deze bekend kunnen worden gemaakt aan derde partijen. De gebruiker is automatisch gebonden aan de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat hij de Website bezoekt en dient deze daarom regelmatig door te nemen.

Automatische informatie: Dit zijn enkele voorbeelden van de informatie die wij verzamelen en analyseren: Het internet-IP-adres dat u gebruikt om internetverbinding te maken met uw computer, gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord van uw account, informatie over uw computer en internetverbindingen en de versie en het type van uw browser; uw tijdzone-instellingen, de types en versies van uw browserverbinding, het besturingssysteem en het platform dat u gebruikt, aankoopgeschiedenis, de eerdere bezoeken van webpagina's (URL) van, via en naar onze website ( inclusief datum en tijd), cookienummer, producten die u hebt bezocht of doorzocht en het telefoonnummer dat u heeft gebruikt om onze klantenservice te bellen. We kunnen ook browserinformatie zoals cookies, Flash-cookies (ook wel Shared Local Objects genoemd) of vergelijkbare gegevens op bepaalde plaatsen op onze website gebruiken, onder andere om fraude te voorkomen. Tijdens uw bezoeken aan de website kunnen wij softwaretools zoals JavaScript gebruiken om de informatie over de sessie te meten en te verzamelen, inclusief responstijden van de pagina, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over de interactie met de pagina (muisklikken, scrollen door de pagina of aantal keren dat de muis bepaalde items passeert) en manieren om de webpagina te verlaten. Tevens kunnen wij technische informatie verzamelen die ons helpt om uw apparaat te identificeren ten behoeve van diagnostische analyse en fraudepreventie..

Informatie verzameld uit andere bronnen. Dit zijn enkele voorbeelden van de informatie die we uit andere bronnen verzamelen: Geactualiseerde post- en verzendinformatie die wij van transportbedrijven of andere derden verzamelen om onze bestanden te corrigeren en de levering van uw volgende aankoop gemakkelijker te maken, informatie over uw account, over aankopen en retourzendingen en over uw bezoeken aan de website.

Aanbiedingen onder hetzelfde merk en gezamenlijke aanbiedingen: Het kan voorkomen dat wij samen met andere bedrijven producten of diensten gezamenlijk of onder hetzelfde merk aanbieden.

Aanmelding voor onze newsletter. In het geval dat u uw abonnement op onze nieuwsbrieven autoriseert, zullen wij u informatie verstrekken over onze producten en diensten, op diverse manieren zoals, onder andere, e-mail, alle andere gelijkwaardige elektronische communicatiemiddelen, zoals sms, of via telefonisch contact. Tevens kunnen wij u deze informatie sturen via pushmeldingen in het geval dat u deze op uw mobiele apparaat heeft geactiveerd. Het abonnement op de nieuwsbrief kan het gebruik van uw persoonlijke gegevens inhouden ten behoeve van gepersonaliseerde advertenties die zijn gerelateerd aan onze producten en diensten via e-mail, sms of andere elektronische middelen van onze of van externe medewerkers. Ook kunnen wij u deze informatie sturen via pushmeldingen indien u deze functionaliteit op uw mobiele apparaat heeft geactiveerd. Ter verbetering van onze klantenservice, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens met betrekking tot uw aankopen en voorkeuren in onze online en fysieke winkels, door Todofurniture S.L. kunnen worden gebruikt voor analyse, generatie van gebruiksprofielen, marketingstudies, kwaliteitsenquêtes en verbetering van de interactie met onze klanten. Als u een geregistreerde gebruiker bent, kunt u uw voorkeuren met betrekking tot het verzenden van dergelijke commerciële communicatie wijzigen via Mijn account. Ook kunt u zich op ieder gewenst moment afmelden via het onderdeel Nieuwsbrief op de Website of door de instructies in de communicatie te volgen.

Meld u aan!

coupon

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief en u ontvangt een kortingsbon van €6* voor uw volgende aankoop van meer dan €100.

*Niet van toepassing op producten in de Opruiming of Speciale Acties. Alleen geldig voor online bestellingen. Niet geldig voor zakelijke klanten of winkels.

Bedankt voor uw aanmelding
Over een paar minuten ontvangt u een e-mail om uw korting te verkrijgen.

Controleer de spambox van uw e-mail als u deze niet ontvangt.

Valoraciones